Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp
Säker och frisk inomhusmiljö

Gästrike-Dalasotarn 

Sotning, brandskyddskontroll och ventilation

VIKTIGT MEDDELANDE OM SOTNING OCH COVID-19

I enighet med råd från Folkhälsomyndigheten, som uppmanar personer med symptom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor, ber vi våra sotningskunder att hjälpa oss att minska smittspridningen vid våra besök. Speciellt vill vi värna om våra kunder i riskgrupperna.

Känner du symptom, och/eller sitter i hemkarantän så gäller begränsning av kontakt med människor även sotaren. Om vi kan sota hos dig utan att träffa dig, är det inget större problem. Vi håller gärna av folkhälsomyndigheten rekommenderade avstånd på 2 m vid besök hos våra kunder

 Om du är sjuk eller tillhör riskgrupp och sotaren ska utföra arbeten där vi behöver vistas längre tid i ditt hem ber vi dig att kontakta oss för särskild instruktion/information.

Vi kommer att vara mer noggranna med att bära skyddsmask och handskar, och undviker att ta i hand. Tyvärr kommer vi också att behöva tacka nej till kaffe. Detta är även för din säkerhet.

Vi kan behöva ställa in planerad sotning p.g.a. sjukdom hos oss i högre grad, då vi också följer råden att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Framkomligheten på telefon till sotningskontoren kan bli begränsad på grund av sjukdom. Var snäll och ha tålamod med detta, vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Prova gärna att maila om du inte kommer fram på telefon.

Vänligen

Gästrike-Dalasotarn AB

 

Några av de tjänster vi erbjuder:

 

Nyheter

Läs broschyren från

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Klicka på bilden för att öppna>>>

Nytt sätt att mäta inomhusmiljön

”Viktigare än någonsin att ha schysst luft hemma”

Forskaren Jonn Are Myhren på Högskolan Dalarna har forskat i hur inomhusklimat påverkar människor. Nyligen lanserades Healthbox, en apparat som automatiskt styr ventilationen i huset utifrån behov.
 

– Det här är framtiden och någonting vi väntat på ur ett hälso- och energiperspektiv, säger Anna Holmstén, vd för Friskahusgruppen i Sandviken, som jobbar i tätt samarbete med forskaren.

Jonn Are Myhren är forskare vid Högskolan Dalarna. Han har lanserat en mätare som varnar när inomhusluften blir dålig. Just dålig inomhusluft tror Anna Holmstén och Lars-Åke Strömberg, från Friskahusgruppen med säte i Sandviken, är ett vanligt problem bland bostadsägare.

– Det är många idag som lever i hus med dålig inomhusluft, som gör att man mår dåligt med allergier och problem med huvudvärk. Nu har man börjat koppla ihop det på forskningsnivå, vår kollega Jonn Are har kommit fram till kopplingen mellan dålig inomhusluft och dåligt mående, säger Anna Holmstén.

”Svårt att associera”
Friskahusgruppen grundades 2018, med syfte att skapa friska hus. Lars-Åke Strömberg är medgrundare, och äger också Gästrike-Dalasotarn som är en del av Friskahusgruppen. Genom hela sitt yrkesliv har han intresserat sig för ventilation.
– Ventilation är svårt, det går inte att ta på och det är svårt att associera till det. Det kan dock vara ganska påtagligt, om man sitter många länge i ett konferensrum eller när man sover på natten och går upp på toaletten. När man kommer tillbaka till sovrummet kan man känna en stor skillnad, lite som att gå in i en vägg av dålig luft, säger han.

Appstyrd ventilation
Sedan årsskiftet är Friskahusgruppen delägare i Healthy Homes, ett företag som säljer den behovsstyrda ventilationsenheten Healthbox. En anordning utvecklad av Jonn Are Myhren tillsammans med det belgiska företaget Renson.

– Den behovsstyrda ventilationen anpassar sig efter hur många man är i ett rum. Den är appstyrd och man kan titta i sin telefon hur ventilationsnivåerna ligger i olika rum. Samtidigt sparar den energi genom att ventilationen går ner när man inte är hemma. Den är hållbar både ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv, säger Anna Holmstén, som är miljöingenjör.

”Viktigare än någonsin”
Lars-Åke Strömberg menar att en behovsstyrd ventilering är det absolut bästa, eftersom de regler man måste rätta sig efter när man bygger sällan har att göra med hur många som bor i ett hus.

– Ska man bygga åt en ensam pensionär eller en sexbarnsfamilj är det samma krav. Däri ligger smartheten i Healthbox. Det är en påtaglig skillnad att vakna när man sovit i ett välventilerat sovrum, säger han.

Just hälsoeffekterna av bra ventilation är någonting Anna Holmstén tror mycket på.

– Man presterar bättre, har mer energi och blir mindre sjuk. Speciellt i dessa tider när många jobbar hemifrån och är inomhus mycket är det extra viktigt. Utanför dörren finns ett virus som faktiskt går på luftvägarna. Jag skulle säga att det är viktigare än någonsin att ha en schysst inomhusluft, säger hon.

Sotarjobbet blir renare och miljön blir allt viktigare

Jobbet som skorstensfejare, eller sotare, är ett yrke i förändring där nya metoder förbättrar såväl arbetsmiljö som kundens inomhusmiljö.
– Undertryckssotning är en ny metod som genomförs nerifrån och upp. Det ökar säkerheten för sotaren samtidigt som det är bättre för miljön och det är något vi vill utveckla, säger Lars-Åke Strömberg, skorstensfejarmästare på Gästrike-Dalasotarn.

Text och bild: annonsbladet.com

Han och hustrun Anna Holmstén, som jobbar med utveckling och kundservice, möter upp vid kontoret i Avesta och berättar om en växande verksamhet.

– Vi har 25 anställda och fungerar som en koncern med verksamhet över Gästrikland, Dalarna och Hälsingland, säger Lars-Åke Strömberg.

Sotning har varit relativt likvärdigt under århundraden och den typiska bilden av en sotare är en svart och smutsig figur som klättrar på taken. Att jobba som sotare innebär risk för fallolyckor och man utsätts också för hälsovådliga partiklar genom sotet. Varje år drabbas sotarbranschen i genomsnitt av 35 arbetsolyckor varav två tredjedelar är fallolyckor.

– Målet är att sotaren ska bli ren och slippa klättra, det blir heller inte lika smutsigt hos kunden. Arbetsmiljösäker sotning är något man jobbat med i USA och i England sedan länge, säger Lars-Åke Strömberg.

Den så kallade stavsotningsmetodiken innebär att sotningen utförs från basen av eldstaden, med hjälp av undertryck. Krav på taksäkerhet kommer dock att fortsätta och på frågan om husägarna har koll på sitt ansvar vad gäller taksäkerhet blir svaret:

– Det är skärpta krav och finns inte den skyddsutrustning som krävs kan inte jobbet utföras.

Gästrike-Dalasotarns historia började för elva år sedan då Lars-Åke Strömberg grundade företaget Gästrikesotarn AB med verksamhet i Ockelbo kommun. Två år sedan utökades verksamheten till Avesta kommun och företaget bytte namn till Gästrike-Dalasotarn AB.
Varför blev det just Avesta?

– Vi hade kontakter här sedan tidigare samtidigt som vi ville växa inom rimligt avstånd, säger Lars-Åke Strömberg.

I oktober 2019 växte företaget ytterligare genom att Borlänge-Smedjebacken sotning och ventilation köptes tillsammans med HM sotning och Roger Andérsers. Verksamheten drivs i Borlänge, Smedjebacken och Gagnef.

– Förutom våra lagstadgade uppdrag arbetar vi mycket med inomhusmiljön bland annat ventilationslösningar, radonmätningar, mögelsaneringar med mera, säger Lars-Åke och tillägger att inomhusklimatet är ett stort problem som få har koll på.

År 2018 startade de Friskahusgruppen tillsammans med HM sotning, och från årsskiftet är man även delägare i företaget Healthy Homes. Företaget grundades av Jonn Are Myhren som är en framstående forskare på inomhusklimat.

– Inomhusklimatet är viktigare än någonsin i dessa pandemitider då allt fler både jobbar och pluggar hemifrån. Ett bra inomhusklimat gynnar både sömn, hälsa och koncentrationsförmåga, säger Anna Holmstén som är miljöingenjör och Friskahusgruppens vd.

– Dålig ventilation syns inte men påverkar oss. Vi erbjuder friska hus-besiktningar där vi går igenom hela huset och stöter vi på problem kan vi ge förslag på lösningar och offert. Men vi talar också om när ett hus har bra inomhusklimat, säger Lars-Åke.
Han berättar att deras medarbetare har varit in i så många hus att de kan känna direkt om det finns mögel.

– Det finns också smarta tekniska lösningar som behovsstyrd ventilation, eller den här apparaten exempelvis, säger Lars-Åke och visar på en liten monitor som mäter inomhusklimatet.

– De här produkterna är helt unika i Sverige och vi har använt en del av det i vårt eget hus i Sandviken, säger Anna Holmstén och fortsätter:

– Det finns också en luftrenare som tagits fram av barnläkare i Sverige. Den drar till sig små partiklar som exempelvis virus, mögelsporer med mera. Efter att vi installerat de här produkterna i vårt hus har vi knappt haft en enda förkylning.

På frågan vad de tycker är viktigast i deras verksamhet är svaret självklart:
– Det är arbetet med att hjälpa kunder att få en säker och frisk inomhusmiljö och naturligtvis vår egen arbetsmiljö, säger Anna Holmstén.

Rose-Marie Eriksson
TEXT & FOTO
rose-marie.eriksson@annonsbladet.com