Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp
Säker och frisk inomhusmiljö

Sotning och ventilation - Gästrike-Dalasotarn

Gästrike-Dalasotarn bedriver verksamhet över hela Gästrikland, Dalarna och Uppland. Utöver det lagstadgade uppdraget om sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo, Avesta och Östhammars kommuner, utför vi ventilationsrengöringar, OVK, installationsbesiktningar, provtryckningar, radonmätningar med tillhörande åtgärder, täthetsprovning av klimatskal och hur-mår-ditt-hus-besiktningar. 


Några av de tjänster vi erbjuder: