Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp
Säker och frisk inomhusmiljö

Gästrike-Dalasotarn 

Sotning, brandskyddskontroll och ventilation

Vi bedriver verksamhet över hela Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll i Avesta, Borlänge, Smedjebacken och Gagnefs kommuner. Utöver det erbjuder vi också ventilationsrengöringing, OVK, installationsbesiktning, provtryckning, mögelsanering, radonmätning med tillhörande åtgärder, täthetsprovning av klimatskal samt Hur mår ditt hus-besiktning av värme- och ventilationslösningar. 

Glad sommar!

 

Mellan den 8/7 och 9/8 har vi semesterstängt och under den tiden kollar vi mailen sporadiskt.

Några av de tjänster vi erbjuder:

 

Nyheter

Säker sotning

Enligt Sveriges skorstensfejaremästares Riksförbund kan säkerheten för sotarna förbättras med hjälp av en ny metod men det förutsätter en anpassning av kommunernas taxor.

Lyckad sammanslagning

Nu är det klart att Gästrike-Dalasotarn blir en del av företagsgruppen AB Helheten.

Tillsammans är vi starka!

Ren luft från seriösa aktörer

Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, RSVR, har sedan starten 1994 varit en enande kraft för alla ventilationsrengöringsföretag i Sverige. Läs den senaste utgåvan av branschtidningen Ren luft här.

Sotarjobbet blir allt renare

Jobbet som skorstensfejare, eller sotare, är ett yrke i förändring där nya metoder förbättrar såväl arbetsmiljö som kundens inomhusmiljö.