Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp
Säker och frisk inomhusmiljö

VIKTIGT MEDDELANDE OM SOTNING OCH COVID-19

I enighet med råd från Folkhälsomyndigheten, som uppmanar personer med symptom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor, ber vi våra sotningskunder att hjälpa oss att minska smittspridningen vid våra besök. Speciellt vill vi värna om våra kunder i riskgrupperna.

Känner du symptom, och/eller sitter i hemkarantän så gäller begränsning av kontakt med människor även sotaren. Om vi kan sota hos dig utan att träffa dig, är det inget större problem. Vi håller gärna av folkhälsomyndigheten rekommenderade avstånd på 2 m vid besök hos våra kunder

 Om du är sjuk eller tillhör riskgrupp och sotaren ska utföra arbeten där vi behöver vistas längre tid i ditt hem ber vi dig att kontakta oss för särskild instruktion/information.

Vi kommer att vara mer noggranna med att bära skyddsmask och handskar, och undviker att ta i hand. Tyvärr kommer vi också att behöva tacka nej till kaffe. Detta är även för din säkerhet.

Vi kan behöva ställa in planerad sotning p.g.a. sjukdom hos oss i högre grad, då vi också följer råden att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Framkomligheten på telefon till sotningskontoren kan bli begränsad på grund av sjukdom. Var snäll och ha tålamod med detta, vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Prova gärna att maila om du inte kommer fram på telefon.

Vänligen

Gästrike-Dalasotarn AB

Några av de tjänster vi erbjuder: