Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Vår personal är vår styrka!

Lars-Åke Strömberg

Skorstensfejarmästare

Jonas Ekeberg

Skorstensfejartekniker

Petrus Anveklev

Skorstensfejartekniker

Lars Högfors

Skorstensfejare

Ola Gadde

Ventilationstekniker

Anna Holmstén

Utveckling och kundservice