Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Vår personal är vår styrka!

Gästrike-Dala Sotarn består av 10 fantastiska medarbetare!

Skorstensfejarmästare

Lars-Åke Strömberg

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartekniker

Jonas Ekeberg

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejartekniker

Petrus Anveklev

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejare

Tommie Berggren

Skorstensfejare

Skorstensfejare

Lars Högfors

Skorstensfejare

Skorstensfejare

Gustaf Andersson

Skorstensfejare

Ventilationstekniker

Ola Gadde

Ventilationstekniker

Ventilation/radontekniker

Patrik Hellström

Ventilation/radontekniker

Ventilationstekniker

Kurt Andersson

Ventilationstekniker

Utveckling och kundservice

Anna Holmstén

Utveckling och kundservice