Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Vår historia

Gästrikesotarn AB grundades 2010 av sotarmästare Lars-Åke Strömberg. Företaget startade sin verksamhet med sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo kommun. 2012 expanderade Gästrikesotarn AB till att även omfatta sotning, brandskyddskontroll och ventilation i Avesta kommun och företaget bytte då namn till Gästrike-Dalasotarn AB.

1/12 2016 expanderade företaget ytterligare då vårt dotterbolag LH Sotning och ventilation AB började driva den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen i Östhammars kommun. LH Sotning såldes 2020.

2018 grundades Friskahusgruppen av Gästrike-Dalasotarn och HM Sotning.

1/10 2019 köpte Gästrike-Dalasotarn tillsammans med HM Sotning Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilation AB som sköter sotning och brandskyddskontroll i Borlänge, Smedjebacken och Gagnef. 

8/2 2024 blir Gästrike-Dalasotarn en del av AB Helheten tillsammans med sju andra sotarföretag.

Företaget idag

Idag är vi 25 anställda inom koncernen och bedriver verksamhet över hela Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll i Avesta, Borlänge, Smedjebacken och Gagnefs kommuner. Utöver det erbjuder vi ventilationsrengöring, OVK, installationsbesiktning, provtryckning, mögelsanering, radonmätning med tillhörande åtgärder, täthetsprovning av klimatskal samt Hur mår ditt hus-besiktning av värme- och ventilationslösningar.

Vi har avtal med Hedemora, Gagnef och Säters kommuner samt Gagnefbostäder AB, Hedemorabostäder AB, SandvikenHus AB, Sandviken Energi AB och Sandvikens Nyttofastigheter AB gällande OVK och rengöring.

Säker och frisk inomhusmiljö

Vårt löfte till våra kunder är en säker och frisk inomhusmiljö. För oss innebär det att lagar och regler som finns kring våra bostäder är till för våra kunders bästa. Vi ser till att människor kan känna sig trygga och friska i sin bostad eller på arbetet.

Våra värderingar

Helhetssyn
Vi tänker på hela fastigheten och helhetskänslan för kunden. Vi ser bortom våra produkter och tjänster och har en förståelse för vad de tjänster vi utför betyder för kunden. Genom att vi lyssnar på kunden och samtidigt lyfter blicken är hela tiden öppna för att kunna hjälpa kunden med Gästrike-Dala Sotarns alla tjänster och produkter.

Omtänksamhet
Omtänksamhet om våra kunder och mellan varandra handlar för oss om att alltid ställa frågan: Hur kan jag hjälpa dig? Vi är omtänksamma när vi uppmärksammar kunden på problem i huset. Givetvis är vi rädd om kunden egendom och håller alltid rent och snyggt omkring oss.

Pålitlighet
Kunden ska känna trygghet när de anlitar oss. Att vi kan vårt jobb, kommer i tid, och gör det vi ska är för oss en självklarhet. Pålitlighet också om att vi ska vara stolta bärare av vårt löfte till våra kunder. En säker och frisk inomhusmiljö.