Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Eldstäder och rökkanaler

Att elda för uppvärmning eller för att det är mysigt ger en känsla av välbefinnande. Skötsel och tillsyn av din eldstad och rökkanal bör ske regelbundet så att du vet varje gång du ska elda att den är hel och säker, ren från brandfarliga beläggningar samt fungerar på bästa sätt.

Här hittar du information om våra tjänster för: 

Reportage med Lars-Åke på SVT Gävledala om kamineldning och julbränder.