Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Sotning - regelbunden sotning ger trygghet och säkerhet

Gästrike-Dala Sotarn AB arbetar för en säkrare miljö i våra hem, arbetsplatser, skolor och offentliga inrättningar. Ett av våra mål i företaget är att minska risken för bränder för att få tryggare boenden och arbetsplatser. När vi sotar tar vi bort brännbara sotbeläggningar och minskar således risken för en brand i skorstenen. Vi sotar fastighetens samtliga eldstäder och rökkanaler där rökgaserna passerar. Sotning av din värmepanna innebär förutom en trygghet även en ekonomisk och miljömässig vinst i och med att den drar mindre energi om den rengörs regelbundet.

 

Hur ofta ska min fastighet sotas?

Det är kommunen som bestämmer hur ofta din fastighet ska sotas samt taxan för sotningen. Nedan ser du vilka frister som gäller i Avesta och Ockelbo, de kommuner som vi har avtal med.

Avesta

 • Vedpanna: 1 gång/år
 • Vedpanna miljögodkänd: 1 gång/år
 • Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 1 gång/år
 • Oljepanna: 1 gång/år
 • Lokaleldstad som eldas med mindre än en kubik per år: vart 3:e år
 • Lokaleldstad som eldas med mer än en kubik per år: 1 gång/år
 • Imkanal till restaurang/storkök: 3 ggr/år
 • Fritidshus: vart 3:e år

​Ockelbo

 • Vedpanna ej miljögodkänd: 4 ggr/år
 • Vedpanna miljögodkänd: 3 ggr/år
 • Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 3 ggr/år
 • Oljepanna: 1 gång/år
 • Lokaleldstad som eldas med mindre än en kubik per år: vart 3:e år
 • Lokaleldstad som eldas med mer än en kubik per år: 1 gång/år
 • Imkanal till restaurang/storkök: 3 ggr/år
 • ​Fritidshus: vart 3:e år

 

 

Gästrike-Dala Sotarn AB har möjlighet att använda sig av stavtekniken dirtclean. Dirtclean är ett varumärke som omfattar rengöringsmedel och utrustning för proffessionell rengöring och sanering av eldstäder, rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler. Dirtclean rengör på djupet utan risk för skador i kanalsystemet. Tekniken kan användas i murade kanaler, på tätningsbruk, i flexrör, i stålskorstenar och i alla typer av ventilationskanaler. Resultatet är en helt igneom ren kanal eller eldstad - oavsett material eller beläggning. Dirtclean rengör med mindre ansträngning och på samma eller rent av mindre tid än traditionella sotnings- och rengöringsmetoder.

 

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss.

Telefon: 0226-516 56 (Avesta) eller 026-27 10 01 (Ockelbo)
e-post: info@gdsotarn.se

Några av de tjänster vi erbjuder