Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Radontjänster

Bor du i ett område med radon eller i en hustyp där det kan finnas radon bör du regelbundet göra radonmätning.

 

Radonmätning

Radonexponering

Det finns huvudsakligen två typer av radon i bostäder, varav markradon är den vanligaste. Markradon kommer från marken och är särskilt problematiskt i områden med uran och radium i berggrunden. Hus byggda på sådana marker, särskilt de med källare eller souterrängvåningar, löper högre risk för markradonproblem som att radonet kommer in i fastigheten via otätheter i grunden. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Risken för lungcancer ökar med längre exponeringstid i radonhus och vid högre radonhalter. Rökare löper en speciellt hög risk. Årligen dör ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering.

 

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss.

Telefon: 0226-516 56 (Avesta) eller 026-27 10 01 (Ockelbo)
e-post: info@gdsotarn.se

Några av de tjänster vi erbjuder