Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Täthetsprovning av klimatskal

Otätheter som drag och luftläckage på fel ställen påverkar husets energiförbrukning för uppvärmning vilket gör att kostnaderna för energi ökar.

Vad är en täthetsprovning?

När du bygger nytt eller bygger om ditt hus och vill ha en låg energiförbrukning är det viktigt att veta om att husets klimatskal är tätt. Otätheter som drag och luftläckage på fel ställen påverkar husets energiförbrukning och du förbrukar mera energi för uppvärmning vilket gör att dina energikostnader ökar.

Vid en täthetsprovning ansluts en fläkt i en av dörröppningarna i fastigheten som först skapar ett undertryck i huset och därefter ett övertryck. På så sätt kan ett läckagetal tas fram. Resultatet visar om byggnadens täthet motsvarar de krav som ställs i Boverkets byggregler.

 

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt eller ring oss.

Telefon: 0226-516 56 (Avesta) eller 026-27 10 01 (Ockelbo)
e-post: info@gdsotarn.se

Några av de tjänster vi erbjuder