Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Sotarjobbet blir renare och miljön blir allt viktigare

 

Jobbet som skorstensfejare, eller sotare, är ett yrke i förändring där nya metoder förbättrar såväl arbetsmiljö som kundens inomhusmiljö.
– Undertryckssotning är en ny metod som genomförs nerifrån och upp. Det ökar säkerheten för sotaren samtidigt som det är bättre för miljön och det är något vi vill utveckla, säger Lars-Åke Strömberg, skorstensfejarmästare på Gästrike-Dalasotarn.

Han och hustrun Anna Holmstén, som jobbar med utveckling och kundservice, möter upp vid kontoret i Avesta och berättar om en växande verksamhet.

– Vi har 25 anställda och fungerar som en koncern med verksamhet över Gästrikland, Dalarna och Hälsingland, säger Lars-Åke Strömberg.

Sotning har varit relativt likvärdigt under århundraden och den typiska bilden av en sotare är en svart och smutsig figur som klättrar på taken. Att jobba som sotare innebär risk för fallolyckor och man utsätts också för hälsovådliga partiklar genom sotet. Varje år drabbas sotarbranschen i genomsnitt av 35 arbetsolyckor varav två tredjedelar är fallolyckor.

– Målet är att sotaren ska bli ren och slippa klättra, det blir heller inte lika smutsigt hos kunden. Arbetsmiljösäker sotning är något man jobbat med i USA och i England sedan länge, säger Lars-Åke Strömberg.

Den så kallade stavsotningsmetodiken innebär att sotningen utförs från basen av eldstaden, med hjälp av undertryck. Krav på taksäkerhet kommer dock att fortsätta och på frågan om husägarna har koll på sitt ansvar vad gäller taksäkerhet blir svaret:

– Det är skärpta krav och finns inte den skyddsutrustning som krävs kan inte jobbet utföras.

Gästrike-Dalasotarns historia började för elva år sedan då Lars-Åke Strömberg grundade företaget Gästrikesotarn AB med verksamhet i Ockelbo kommun. Två år sedan utökades verksamheten till Avesta kommun och företaget bytte namn till Gästrike-Dalasotarn AB.
Varför blev det just Avesta?

– Vi hade kontakter här sedan tidigare samtidigt som vi ville växa inom rimligt avstånd, säger Lars-Åke Strömberg.

I oktober 2019 växte företaget ytterligare genom att Borlänge-Smedjebacken sotning och ventilation köptes tillsammans med HM sotning och Roger Andérsers. Verksamheten drivs i Borlänge, Smedjebacken och Gagnef.

– Förutom våra lagstadgade uppdrag arbetar vi mycket med inomhusmiljön bland annat ventilationslösningar, radonmätningar, mögelsaneringar med mera, säger Lars-Åke och tillägger att inomhusklimatet är ett stort problem som få har koll på.

År 2018 startade de Friskahusgruppen tillsammans med HM sotning, och från årsskiftet är man även delägare i företaget Healthy Homes. Företaget grundades av Jonn Are Myhren som är en framstående forskare på inomhusklimat.

– Inomhusklimatet är viktigare än någonsin i dessa pandemitider då allt fler både jobbar och pluggar hemifrån. Ett bra inomhusklimat gynnar både sömn, hälsa och koncentrationsförmåga, säger Anna Holmstén som är miljöingenjör och Friskahusgruppens vd.

– Dålig ventilation syns inte men påverkar oss. Vi erbjuder friska hus-besiktningar där vi går igenom hela huset och stöter vi på problem kan vi ge förslag på lösningar och offert. Men vi talar också om när ett hus har bra inomhusklimat, säger Lars-Åke.
Han berättar att deras medarbetare har varit in i så många hus att de kan känna direkt om det finns mögel.

– Det finns också smarta tekniska lösningar som behovsstyrd ventilation, eller den här apparaten exempelvis, säger Lars-Åke och visar på en liten monitor som mäter inomhusklimatet.

– De här produkterna är helt unika i Sverige och vi har använt en del av det i vårt eget hus i Sandviken, säger Anna Holmstén och fortsätter:

– Det finns också en luftrenare som tagits fram av barnläkare i Sverige. Den drar till sig små partiklar som exempelvis virus, mögelsporer med mera. Efter att vi installerat de här produkterna i vårt hus har vi knappt haft en enda förkylning.

På frågan vad de tycker är viktigast i deras verksamhet är svaret självklart:
– Det är arbetet med att hjälpa kunder att få en säker och frisk inomhusmiljö och naturligtvis vår egen arbetsmiljö, säger Anna Holmstén.

Rose-Marie Eriksson
TEXT & FOTO
rose-marie.eriksson@annonsbladet.com