Om oss

Gästrikesotarn AB grundades 2010 av sotarmästare Lars-Åke Strömberg. Företaget startade sin verksamhet med sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo kommun. Från start var det Lars-Åke Strömberg, skorstensfejarmästare och Tommie Berggren, skorstensfejare, som skötte verksamheten.
2012 expanderade Gästrikesotarn AB till att även omfatta sotning, brandskyddskontroll och ventilation i Avesta kommun och företaget bytte då namn till Gästrike-Dala Sotarn AB. 
1/12 2016 expanderade vi ytterligare till att vårt dotterbolag LH sotning och ventilation AB driver den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen i Östhammars kommun.
Idag är vi 18 anställda och bedriver verksamhet över hela Gästrikland, Dalarna och Uppland. Utöver det lagstadgade uppdraget om sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo, Avesta och Östhammars kommuner utför vi ventilationsrengöringar, OVK, installationsbesiktningar, provtryckningar, radonmätningar med tillhörande åtgärder, täthetsprovning av klimatskal. Vi har avtal med Hedemora, Gagnef och Säters kommuner samt Gagnefbostäder och Hedemorabostäder gällande OVK och rengöring.

Varmt välkomna till oss!