Om oss

Gästrikesotarn AB grundades 2010 av sotarmästare Lars-Åke Strömberg. Företaget startade sin verksamhet med sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo kommun. Från start var det Lars-Åke Strömberg, skorstensfejarmästare och Tommie Berggren, skorstensfejare, som skötte verksamheten.
2012 expanderade Gästrikesotarn AB till att även omfatta sotning, brandskyddskontroll och ventilation i Avesta kommun och företaget bytte då namn till Gästrike-Dala Sotarn AB. 
1/12 2016 expanderade vi ytterligare till att vårt dotterbolag LH sotning och ventilation AB driver den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen i Östhammars kommun.
Idag är vi 18 anställda och bedriver verksamhet över hela Gästrikland, Dalarna och Uppland. Utöver det lagstadgade uppdraget om sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo, Avesta och Östhammars kommuner utför vi ventilationsrengöringar, OVK, installationsbesiktningar, provtryckningar, radonmätningar med tillhörande åtgärder, täthetsprovning av klimatskal och HUr-mår-ditt-hus-besiktningar. Vi har avtal med Hedemora, Gagnef och Säters kommuner samt Gagnefbostäder AB, Hedemorabostäder AB, SandvikenHus AB, Sandviken Energi AB och Sandvikens Nyttofastigheter AB gällande OVK och rengöring.

Varmt välkomna till oss!