Sotning

Regelbunden sotning ger trygghet och säkerhet!

Gästrike-Dala Sotarn AB arbetar för en säkrare miljö i våra hem, arbetsplatser, skolor och offentliga inrättningar. Ett av våra mål i företaget är att minska risken för bränder för att just Du ska få ett tryggare boende. När vi sotar tar vi bort brännbara sotbeläggningar och minskar således risken för en brand i skorstenen.Vi sotar fastighetens samtliga eldstäder och rökkanaler där rökgaserna passerar. Sotning av din värmepanna innebär förutom en trygghet även en ekonomisk och miljömässig vinst i och med att den drar mindre energi om den rengörs regelbundet.

Det är kommunen som bestämmer hur ofta din fastighet ska sotas. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. Vad gäller för just din anläggning? Kontakta din kommun.

Gästrike-Dala Sotarn AB har möjlighet att använda sig av stavtekniken dirtclean. Dirtclean är ett varumärke som omfattar rengöringsmedel och utrustning för proffessionell rengöring och sanering av eldstäder, rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler. Dirtclean rengör på djupet utan risk för skador i kanalsystemet. Tekniken kan användas i murade kanaler, på tätningsbruk, i flexrör, i stålskorstenar och i alla typer av ventilationskanaler. Resultatet är en helt igneom ren kanal eller eldstad - oavsett material eller beläggning. Dirtclean rengör med mindre ansträngning och på samma eller rent av mindre tid än traditionella sotnings- och rengöringsmetoder.