Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Känn dig trygg med dina personuppgifter hos oss

Den 25/5 2018 trädde den nya datskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Det innebär i korthet att du som privatperson har ett ökat skydd av dina personuppgifter och har rätt att veta var de finns lagrade, av vilken anledning och om du har möjlighet att ta bort dina uppgifter från registrerna.

Gästrike-Dalasotarn AB utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor och behöver uppgifter om namn, adress, fastighetsbeteckning och ibland telefon och e-post för att fullfölja sina åtaganden enligt lagen. Uppgifterna finns i en så kallad kontrollbok som kommunen är ansvarig för. Vi har vissa leverantörer som sköter utskick av aviseringar och faktura som kommer i kontakt med våra personuppgifter och dessa leverantörer har vi tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med.

Utöver de lagstadgade arbetena utför vi även ventilationsrengöringar, kontroller, besiktningar och radonjobb, på uppdrag av kommuner, kommunala bolag, bostadsrättsföreningar eller privatpersoner. Här behöver vi personuppgifter för att kunna veta var vi ska utföra arbetet, vilka kontaktpersoner vi har samt vart vi ska skicka protokoll och faktura. Gällande dessa uppdrag är vi personuppgiftsansvariga. Om du som privatperson vill att vi ska ta bort dina uppgifter efter utfört arbete, hör av er till oss. Vi har ett bra dataskydd och våra anställda är medvetna om att skydda telefon, datorer och övriga mobila enheter med personliga lösenord och extra noggrannhet.

Som kund till oss kan du känna dig trygg med att vi förvarar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs vår policy i sin helhet här.