Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Vår personal är vår styrka!

Gästrike-Dalasotarn består av sju fantastiska medarbetare!

Skorstensfejarmästare

Lars-Åke Strömberg

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartekniker

Jonas Ekeberg

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejartekniker

Petrus Anveklev

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejare

Tommie Berggren

Skorstensfejare

Skorstensfejare

Lars Högfors

Skorstensfejare

Ventilationstekniker

Ola Gadde

Ventilationstekniker

Utveckling och kundservice

Anna Holmstén

Utveckling och kundservice