Gästrike-Dala sotarn - Sotning och ventilation logotyp

Vår personal är vår styrka!

Gästrike-Dalasotarn består av sex fantastiska medarbetare!

Skorstensfejarmästare

Lars-Åke Strömberg

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartekniker

Jonas Ekeberg

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejartekniker

Petrus Anveklev

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejare

Lars Högfors

Skorstensfejare

Ventilationstekniker

Ola Gadde

Ventilationstekniker

Utveckling och kundservice

Anna Holmstén

Utveckling och kundservice