Vår personal är vår styrka!

Gästrike-Dala Sotarn består av 11 fantastiska medarbetare!
Lars-Åke Strömberg
Skorstensfejarmästare
Jonas Ekeberg
Skorstensfejartekniker
Petrus Anveklev
Skorstensfejartekniker
Tommie Berggren
Skorstensfejare
Lars Högfors
Skorstensfejare
Gustaf Andersson
Skorstensfejare
Ola Gadde
Ventilationstekniker
Patrik Hellström
Ventilation/radontekniker
 
Anna-Karin Sjöblom
Ekonomi/Kundservice
Anna Holmstén
Utveckling och kundservice
Kurt Andersson
Ventilationstekniker