Är Ni nöjda med vårt utförda arbete?

Gästrike-Dalasotarn AB är måna om att Ni som kund är nöjda med vårt arbete! Vi utför nu en undersökning där vi vldigt gärna vill veta vad Ni som kund tycker, vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? Vi hoppas Ni har möjlighet att avvara några minuter och svara på lite frågor!
Stort tack!
Hur upplevs kvaliteten på vårt utförda arbete?  *
Hur upplevs punktligheten hos oss? Kommer vi inom den aviserade tiden?  *
Hur upplevs det allmänna bemötandet från oss?  *
Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre?  *
Övriga frågor/funderingar/synpunkter  *