Gästrike-Dalasotarn expanderar!

Från den 1/12 2016 driver Gästrike-Dalasotarn AB genom sitt dotterbolag LH sotning och ventilation AB sotning och brandskyddskontroll i Östhammars kommun, mer info hittar du på www.lhsotning.se